Systémy váženia odpadu

Naše váhové systémy boli vyvinuté v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi, ktorí pôsobia v oblasti odpadového hospodárstva, aby spĺňali ich potreby, očakávania a požiadavky trhu. Existujú dva hlavné typy váženia: dynamické a statické. Spoločnosti, ktoré prevádzkujú alebo dohliadajú na zber odpadov, môžu používať systém váženia odpadu na:

 

– presné evidovanie hmotnosti odobratého odpadu;
– monitorovanie stupňa separácie odpadu obyvateľmi a zmluvnými partnermi;
– porovnanie hmotnosti odpadu zozbieraného vozidlom s hmotnosťou odpadu stanovenou na skládke.