Rozhrania

Rozhrania sú zodpovedné za vysielanie a prijímanie signálov zo zariadení alebo snímačov prostredníctvom integrácie zariadení od rôznych výrobcov, ktoré fungujú vo vozidle. Umožňujú komunikáciu medzi rôznymi komponentmi a systémami vozidla.

Rozbočovač CAN

Rozbočovač CAN je zariadenie zodpovedné za prijímanie údajov zo systémov namontovaných vo vozidle, napr. z váženia a automatickej identifikácie RFID, a za sprístupnenie balíka údajov telematickým systémom tretích strán.

Superstructure rozhraní CAN

CAN karosérie je zariadenie zodpovedné za prijímanie údajov z karosérie vozidla, napr. parametrov kvapkadla (poloha kvapkadla, vážiace okienko).

Rozhranie CAN

Rozhranie CAN je zariadenie, ktoré umožňuje zapojenie zbernice CAN vozidla, napr. J1939, do zbernice CAN vozidla s cieľom získať informácie o prevádzkových parametroch vozidla, ktoré sú k dispozícii na zbernici CAN vozidla.

Bezkontaktné rozhranie CAN

Bezkontaktný konektor CAN je zariadenie, ktoré umožňuje neinvazívne pripojenie rozhrania CAN k zbernici CAN vozidla.