Dynamické váženie

Plne automatický systém dynamického váženia odpadu. Hmotnosť sa určuje bez zastavenia zdvihu odpadkového koša – odpad sa váži počas vyprázdňovania odpadkového koša.

 

Spoločnosti prevádzkujúce alebo dohliadajúce na zber odpadu môžu dynamický systém váženia odpadu používať na: presnú evidenciu hmotnosti odpadu vyzbieraného od obyvateľov, monitorovanie stupňa triedenia odpadu obyvateľmi a podnikmi, porovnanie hmotnosti odpadu vyzbieraného vozidlom s hmotnosťou odpadu stanovenou na skládke.

Počítačová váha

Podstatou dynamického systému váženia je váženie kontajnera pri jeho vhadzovaní. Neinvazívnym spôsobom – t. j. bez ďalšieho ľudského zásahu. Váha automaticky zváži odpad počas vyprázdňovania odpadovej nádoby bez potreby prerušenia procesu vyprázdňovania. Váha pracuje s nákladnými nádobami rôznych veľkostí. Všetky údaje spracúva vážiaci počítač. Zisťuje chyby a anomálie a poskytuje výsledok vrátane všetkých anomálií.

Tenzometer s prevodníkom

Snímač zaťaženia s prevodníkom sa používa na meranie hmotnosti nádoby na odpadky a kompenzuje odchýlky.
Materiál: nehrdzavejúca oceľ, zaťaženie 2000 kg.
Na použitie s prevodníkmi LabConv a váhami Labtronik.

Kľúčové vlastnosti

Weighing while emptying the trash can

Váženie pri vyprázdňovaní odpadkového koša

Individual measurement of containers

Meranie jednotlivých košov

Measurement results saved in memory

Výsledky merania uložené v pamäti

Manually or automatically activated

Manuálna alebo automatická aktivácia