Snímač otvorenia ramena

Snímač namontovaný na ramenách smetiarskeho vozidla, užitočný najmä v prípade veľkých kontajnerov. Snímač posiela do systému informácie o tom, či je rameno otvorené alebo zatvorené. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a nárazom.

Snímač otvorenia ramena

Snímač informuje o stave ramien smetiarskeho vozidla. Na základe informácií o stave ramien môže vážiaci počítač vypočítať hmotnosť kontajnera.

Kľúčové vlastnosti

Simple Installation2

Jednoduchá montáž

Supporting automatic RFID

Podpora automatického identifikačného systému RFID

Supporting dynamic weighing system

Podpora dynamických systémov váženia

High resistance to weather conditions

Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam

Reliability

Spoľahlivosť