Snímač hladiny paliva

Snímač hladiny paliva, známy ako palivová sonda, je zariadenie nainštalované v palivovej nádrži vozidla na meranie hladiny paliva. Palivové sondy sú dôležitým prvkom na kontrolu spotreby paliva a tiež na zachytenie prípadnej krádeže paliva.

Palivová sonda

Palivová sonda je meracie zariadenie používané na monitorovanie a kontrolu stavu paliva vo vozidlách. Umiestnením palivovej sondy priamo do nádrže vozidla je možné presne určiť proces tankovania, únik paliva alebo kontrolovať spotrebu paliva.

Hlavné funkcie

Quick access to information on fuel status

Rýchly prístup k informáciám o stave paliva

Chart view

Zobrazenie grafu

Snímač hladiny paliva