Evidencia bodov a kontajnerov

Tento softvérový modul umožňuje komplexne evidovať všetky činnosti vozového parku. Je to mimoriadne dôležitý nástroj na kontrolu všetkých parametrov procesov a zúčtovávanie vykonávaných služieb.

Hlavné výhody

Parametre možno zoskupovať podľa potrieb. Celý proces možno analyzovať
v niekoľkých etapách: body vývozu a záznamy o ich vybavení, zúčastnené vlastnosti (s kontrolnými údajmi),definície bodov skupiny vývozu, záznamy
o základni, záznamy o mieste vykládky. Údaje možno ukladať do súborov: CVS, XLX, XLS, PDF.

ICHI

Systém ICHI je multifunkčný a integrovaný softvér na správu procesov
a majetku. Tento softvér bol vyvinutý pre našich zákazníkov pôsobiacich
v oblasti odpadového hospodárstva. Dbáme na to, aby jeho funkcie spĺňali ich potreby. Systém ICHI sa dá integrovať s externými systémami.

Moduly ARUBAMU, SAITEKI a ICHIapp boli pridané k existujúcim modulom ARUBAMU, SAITEKI a ICHI v predchádzajúcej verzii.