360° Rekordér

Nová generácia digitálnych záznamníkov obrazu, ktoré pracujú so softvérom ICHI a zaznamenávajú obraz z kamier nainštalovaných vo vozidle na kartu SD.

360° Rekordér

360° záznam obrazu poskytuje panoramatický pohľad z vtáčej perspektívy a monitorovanie okolia bez mŕtvych uhlov. Na získanie úplného obrazu sa používa technológia syntézy panoramatického obrazu. Záznamník sa ľahko montuje a kalibruje. 

 

V kombinácii s naším systémom ICHI výrazne zlepšuje kontrolu prevádzky komunálnych vozidiel.

Kľúčové vlastnosti

Captures the image in the form of videos

Zaznamenáva videozáznamy

Allows you to record the image from multiple cameras

Umožňuje nahrávanie videozáznamov z viacerých kamier

Customizable image recording

Prispôsobiteľný videozáznam

Sending video on-line and or to save them on an SD card or HDD disk drive

Odosiela video online a/alebo ukladá na SD kartu alebo HDD