Rejestrator 360°

Jest to nowa generacja cyfrowych rejestratorów obrazu, których zadaniem jest zapisywanie na dysku wewnętrznym obrazu z kamer zainstalowanych w pojeździe oraz przesyłanie poprzez kartę SIM danych na serwer. W przypadku zamontowania dodatkowo monitora w kabinie kierowcy służy poprawie bezpieczeństwa.

 

 

Rejestrator 360°

Rejestrator 360° zapewnia panoramiczny widok z lotu ptaka i monitorowanie otoczenia bez martwego pola. Do uzyskania pełnego obrazu wykorzystywana jest technologia syntezy obrazu panoramicznego.

 

Rejestrator jest łatwy w instalacji i kalibracji.

W połączeniu z naszym systemem ICHI znacznie poprawia kontrolę nad operacjami pojazdów komunalnych.

Główne cechy

Captures the image in the form of videos

Rejestruje obraz w formie wideo

Allows you to record the image from multiple cameras

Umożliwia nagrywanie wideo z wielu kamer

Customizable image recording

Możliwość dostosowania zapisu obrazu

Sending video on-line and or to save them on an SD card or HDD disk drive

Wysyłanie wideo on-line i/lub zapisywanie ich na karcie SD lub dysku HDD