Tachograf ET-TACHO z modułem ATS

Tachograf wzbogacony o moduł ATS z pamięcią trwałą dostarcza informacji o punktach i kierunkach jazdy, w których ma być aktywowana funkcja ATS. Funkcja ATS jest aktywowana w odpowiednich punktach z wykorzystaniem informacji o aktualnej lokalizacji pociągu. Zastosowanie tachografu z bazą danych punktów ATS nie wymaga zakupu i utrzymania kosztownej infrastruktury torowej. Rozwiązanie to zmniejsza wydatki na wyposażenie pojazdu trakcyjnego, obniża koszty utrzymania infrastruktury torowej oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa pociągu.

Tachograf ET-TACHO z modułem ATS

W takiej konfiguracji tachografy są montowane w lokomotywach eksploatowanych przez PKP LHS. Na nasz tachograf z funkcją ATS Urząd Transportu Kolejowego wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony. Rozwiązanie to jest zgłoszone do opatentowania.

Główne cechy

gsm modem

modem GSM/GPRS

Internal memory

Pamięć wewnętrzna

Store information such as points and driving directions

Przechowywanie informacji takich jak punkty i kierunki jazdy

Live saving data

Dane dotyczące oszczędzania na żywo

Posibility to check data in app

Możliwość obserwowania danych w aplikacji

Tachograf ET-TACHO z modułem ATS