Kontrola paliwa

System umożliwia szybkie, sprawne zestawienie informacji o zatankowanym i zużytym paliwie dla danego pojazdu szynowego.
W celu kontroli poziomu paliwa w zbiorniku stosujemy sondę mikroprocesorową, natomiast w celu pomiaru jego rzeczywistego
zużycia wykorzystujemy zespół przepływomierzy.

Sonda mikroprocesorowa

Sonda mikroprocesorowa umieszczana w zbiorniku paliwa pojazdu szynowego precyzyjnie monitoruje jego stan. Informacje są przesyłane do systemu, który zapewnia efektywne monitorowanie stanu paliwa w pojeździe szynowym. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest wykrywanie ubytków paliwa, kontrola procesu tankowania i zużycia.

Zespół przepływomierzy

Zespół przepływomierzy składa się z kilku urządzeń do pomiaru zużycia paliwa w pojeździe szynowym. Umożliwia dokładne monitorowanie ilości zużywanego paliwa w czasie rzeczywistym. Informacje z przepływomierzy są zbierane i analizowane, co pozwala na śledzenie zużycia paliwa.

Terminal paliwowy

Terminal paliwowy jest urządzeniem
montowanym przy wlewie paliwa, który eliminuje konieczność stosowania mało precyzyjnych listew
pomiarowych.

 

Zastosowanie tego urządzenia umożliwia obsłudze lokomotywy  odczyt mierzonego przez sondy
bieżącego stanu paliwa w zbiorniku. Dodatkowa funkcją urządzenia jest możliwość obustronnej komunikacji między maszynistą a dyspozytorem

Główne cechy

Quick access to information on fuel status

Szybki dostęp do informacji o stanie paliwa

SMS notification of events

Powiadomienia SMS o zdarzeniach

Chart view

Podgląd na wykresie

Improving driver-dispatcher communication

Usprawnienie komunikacji maszynista - dyspozytor