Tachograf kolejowy

Tachograf ten wyposażony jest również w moduł GPS, dzięki któremu moduł GPS umożliwia precyzyjne określenie miejsca i czasu oraz godziny zdarzenia. Nasz tachograf posiada bezterminowe świadectwo eksploatacji wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Tachograf kolejowy

Tachograf wyposażony jest również w moduł GPS, który pozwala na precyzyjne określenie miejsca i czasu zdarzenia. Dla naszego tachografu Polski Urząd Transportu Kolejowego wydał świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na czas nieokreślony.

Główne cechy

Reduction of operating costs

Redukcja kosztów operacyjnych

Facilitation of archiving

Ułatwienie archiwizacji

Instant access to data

Natychmiastowy dostęp do danych

gps modul

Moduł GPS

Live saving data

Dane dotyczące oszczędzania na żywo

Posibility to check data in app

Możliwość sprawdzenia danych w aplikacji