Železničný tachograf

Tento tachograf je vybavený aj modulom GPS, vďaka ktorému je možné presne určiť miesto a čas udalosti. Náš tachograf má osvedčenie o prevádzke vydané Úradom pre železničnú dopravu na dobu neurčitú.

Železničný tachograf

Tento tachograf je vybavený aj modulom GPS, vďaka ktorému je možné presne určiť miesto a čas udalosti.
Pre náš tachograf vydal poľský Úrad železničnej dopravy osvedčenie o prevádzke na dobu neurčitú.

Kľúčové vlastnosti

Reduction of operating costs

Zníženie prevádzkových nákladov

Facilitation of archiving

Uľahčenie archivácie

Instant access to data

Okamžitý prístup k údajom

gps modul

Modul GPS

Live saving data

Údaje o úsporách v reálnom čase

Posibility to check data in app

Možnosť kontroly údajov v aplikácii