Ultrazvukový senzor

Ultrazvukový snímač a snímač priblíženia sú umiestnené na zdvíhacom zariadení. Pomocou neho senzor zisťuje, či je kontajner zavesený na hrebeni alebo nie. Snímač zisťuje typ kontajnera a na ktorej strane je kontajner zavesený.

Ultrazvukový senzor

Snímač zisťuje kontajnery na zdvíhacom zariadení, čo umožňuje správne určiť, ktoré typy a koľko kontajnerov sa zdvíha. Zabezpečuje tiež správny režim pre kontajnery v dynamickom systéme váženia (režim malých/obchodných kontajnerov).

Kľúčové vlastnosti

Simple Installation2

Jednoduchá montáž

Supporting automatic RFID

Podpora automatického identifikačného systému RFID

Supporting dynamic weighing system

Podpora dynamických systémov váženia

High resistance to weather conditions

Vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam

Enhance collected bin count

Zvýšenie počtu vyzbieraných kontajnerov