Ultrazvukový senzor

Na výtahu je umístěn ultrazvukový senzor a senzor přiblížení. Pomocí nich senzor zjišťuje, zda je kontejner zavěšen na hřebenu, nebo ne. Senzor zjišťuje typ kontejneru a to, na které straně výtahu je kontejner zavěšen.

Ultrazvukový senzor

Snímač detekuje kontejnery na výtahu a umožňuje správně určit, které typy a kolik kontejnerů jsou zvedány. Zajišťuje také správný režim pro kontejnery v systému dynamického vážení (režim malých/obchodních kontejnerů).

Hlavní funkce

Simple Installation2

Jednoduchá instalace

Supporting automatic RFID

Provoz automatického identifikačního systému RFID

Supporting dynamic weighing system

Podpora dynamických váhových systémů

High resistance to weather conditions

Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům

Enhance collected bin count

Zvýšení počtu sbíraných kontejnerů

Ultrazvukový senzor