Dynamická hmotnost

Jedná se o plně automatizovaný dynamický systém vážení odpadu. Hmotnost se určuje bez zastavení zvedáku odpadkových košů - měří se během vyprazdňování košů..

Firmy provozující nebo dohlížející na svoz odpadu mohou dynamický systém vážení odpadu využít k: přesnému zúčtování hmotnosti odpadu odebraného od obyvatel, sledování míry třídění odpadu obyvateli a firmami, porovnání hmotnosti odpadu odebraného vozidlem s hmotností odpadu zjištěnou na skládce..

Váhový počítač

Základem dynamického vážicího systému je vážení vhozeného kontejneru. Neinvazivním způsobem – tedy bez dalšího lidského zásahu. Váha automaticky zváží odpad během vyprazdňování nádoby, aniž by bylo nutné proces vyprazdňování přerušit. Váha je kompatibilní s nakládacími nádobami různých velikostí. Veškeré údaje zpracovává vážicí počítač. Zjišťuje chyby a anomálie a poskytuje výsledek včetně všech anomálií..

Tenzometrický snímač s převodníkem

Zátěžový snímač s převodníkem slouží k měření hmotnosti odpadkového koše a kompenzaci odchylek.

Hlavní funkce

Weighing while emptying the trash can

Vážení při vyprazdňování odpadkového koše

Individual measurement of containers

Měření jednotlivých nádob

Measurement results saved in memory

Výsledky měření uložené v paměti

Manually or automatically activated

Ruční nebo automatická aktivace