Statická hmotnost

Statická váha je navržena jako řešení pro statické vážení komunálního odpadu. Lze ji automatizovat, ale je nutné dočasně zastavit vyprazdňování popelnic a/nebo kontejnerů na odpad.

Váhový počítač

Statické vážení vyžaduje účast člověka a znehybnění váženého předmětu. Počítač identifikuje nádobu a přenáší informace do databáze.

Tenzometrický snímač s převodníkem

K měření hmotnosti nádoby na odpad a kompenzaci odchylek se používá snímač zatížení s převodníkem.

Tlačítkový panel

Panel má neomezený počet aplikací. Každé tlačítko můžeme libovolně definovat a poslat signál do systému. Na panelu jsou čtyři tlačítka.

Hlavní funkce

Allows a wide range of measurements

Umožňuje široký rozsah měření

Possibility to connect with a route planning system

Lze připojit k systému plánování tras

Ability to connect to route, schedule and control system

Možnost připojení k systému směrování, plánování a řízení.

Works with the on-board computer

Spolupracuje s palubním počítačem