Statické váženie

Statická váha je navrhnutá ako riešenie na statické váženie komunálneho odpadu. Môže byť automatizovaná, ale je potrebné dočasne zastaviť vyprázdňovanie košov a/alebo kontajnerov na odpad.

Počítačová váha

Statické váženie si vyžaduje účasť človeka a znehybnenie váženého predmetu. Počítač identifikuje nádobu a prenáša informácie do databázy.

Tenzometer s prevodníkom

Na meranie hmotnosti nádoby na odpad sa používa snímač zaťaženia s prevodníkom, ktorý kompenzuje odchýlky.

Tlačidlový panel

Panel sa dá používať rozličnými spôsobmi. Každé tlačidlo môžeme ľubovoľne definovať a odoslať signál do systému. Na paneli sú štyri tlačidlá.

Kľúčové vlastnosti

Allows a wide range of measurements

Umožňuje široký rozsah meraní

Possibility to connect with a route planning system

Môže byť pripojený k systému plánovania trasy

Ability to connect to route, schedule and control system

Môže byť pripojený k systému plánovania trasy, plánovania a kontroly

Works with the on-board computer

Spolupracuje s palubným počítačom