Modul Park&Ride

Aplikácia vám umožňuje vybrať si rýchly a pohodlný spôsob platby za parkovanie v zónach plateného parkovania a na parkoviskách Park&Ride pomocou smartfónu bez toho, aby ste museli opustiť svoje vozidlo.

Hlavné výhody

Aplikácia umožňuje v jednoduchých krokoch určiť zónu parkovania, čas parkovania (režim parkovania na čas, na kvótu alebo v režime štart/stop), ako aj zaplatiť za parkovanie s možnosťou jeho predĺženia jediným pohybom v aplikácii.

Ako to funguje?

Pri používaní parkovísk Park&Ride môže používateľ naskenovať lístok priamo do aplikácie pomocou kódu QR. To umožňuje zaplatiť lístok priamo z mobilnej aplikácie bez potreby externého parkovacieho automatu.