Systémy identifikácie

Skupina RFID predstavuje súbor našich riešení, ktoré na prenos údajov využívajú rádiové vlny. V skupine RFID nájdete produkty potrebné na prenos informácií medzi zariadeniami vykonávajúcimi určené činnosti. RFID umožňuje automatizáciu procesov, identifikáciu výrobkov, strojov, nástrojov alebo materiálov. Zlepšuje tok a kontrolu a zvyšuje efektívnosť realizovaných činností.

 

Zariadenia RFID znižujú riziko chýb, poskytujú údaje v reálnom čase a zvyšujú efektívnosť procesov. Systémy RFID môžu fungovať nezávisle od činnosti človeka. Na základe svojich funkcií v komunikačnom procese sa výrobky delia do tri skupín: Manuálna identifikácia RFID, Automatická identifikácia RFID, RFID Transponder.

 

Implementácia a inštalácia konkrétneho typu automatických systémov identifikácie odpadkových košov závisí najmä od typu vozidla, konštrukcie zdviháka a typu koša alebo kontajnera, ktorý chce zákazník identifikovať.