Informačná tabuľa pre cestujúcich

Informačná tabuľa pre cestujúcich je prvkom verejnej dopravy, ktorý významne prispieva k pohodliu cestujúcich. Jej hlavnou úlohou je poskytovať informácie o aktuálnom cestovnom poriadku dopravcov.
Informácie o čase odchodu sú cestujúcim poskytované a prezentované na zabudovaných obrazovkách pomocou technológie elektronického papiera ("elektronický atrament").

 

Prezentácia obsahu údajov o cestovnom poriadku môže prebiehať v rôznych preddefinovaných šablónach pre rôzne druhy dopravy (cestná doprava, verejná doprava, železničná doprava).

 

Zariadenie dokáže agregovať údaje rôznych dopravcov pomocou zastávok vybavených zariadením, čím sa zabezpečí vynikajúca čitateľnosť údajov.

Informačná tabuľa pre cestujúcich

Displej má dve zabudované obrazovky využívajúce technológiu elektronického papiera, čo znamená nízku spotrebu energie. Zobrazený obsah je čitateľný bez ohľadu na uhol pohľadu. Možnosti, ktoré zariadenie ponúka, zahŕňajú: personalizáciu obrazoviek tabule, podsvietenie obrazovky cestovného poriadku pri slabom okolitom osvetlení a zmeny zobrazeného cestovného poriadku. Okrem toho je jednotka vybavená uzamykateľnou vitrínou, do ktorej možno umiestniť reklamný banner. 

Kôš na odpadky

Odpadkový kôš má zabudovanú nádobu s objemom 49 litrov so snímačom indikujúcim úroveň naplnenia (údaje zo snímača naplnenia sa prenášajú prostredníctvom siete GSM). Je možné hlásiť úroveň naplnenia koša na základe vlastnej konfigurácie používateľa počtu meraní naplnenia, ako aj ich časových intervalov.

Elektronický rozvrh

Rozvrh sa prenáša z počítača na elektronickú tabuľu, takže nie je potrebné vymieňať manuálny rozvrh. Okrem toho obrazovka neunavuje oči a pocit z jej používania je podobný tradičnej papierovej forme.  Prístup do vitríny je zabezpečený zámkom.

Hlavné vlastnosti

Two modules with timetables

Dva moduly rozvrhu

Modul GSM

Fotovoltaický článok

Vyrovnávacia batéria

Nízka spotreba energie

Možnosť personalizácie

Znak D-15