KEIKAKU – Plánovanie a rozvrhovanie trás

Vyvinuté pre veľké komunálne podniky s ohľadom na väčšie aglomerácie. To umožňuje rozmiestnenie veľkého počtu kontajnerov na veľkej ploche systému.

Hlavné výhody

Modul ponúka možnosť nahrania harmonogramu v súbore CSV, na základe harmonogramu vytvára kalendár a navrhuje spôsob plánovania trasy, zabezpečuje, aby sa kontajnery zhodovali s pravidelnosťou odberov. Systém je automatizovaný, pomáha a zefektívňuje prácu dispečera.