Plánovanie a rozvrhovanie trás – KEIKAKU

Vyvinuté pre veľké komunálne podniky s ohľadom na väčšie aglomerácie. To umožňuje rozmiestnenie veľkého počtu kontajnerov na veľkej ploche systému.

Hlavné výhody

Modul ponúka možnosť nahrania harmonogramu v súbore CSV, na základe harmonogramu vytvára kalendár a navrhuje spôsob plánovania trasy, zabezpečuje, aby sa kontajnery zhodovali s pravidelnosťou odberov. Systém je automatizovaný, pomáha a zefektívňuje prácu dispečera.

ICHI

Systém ICHI je multifunkčný a integrovaný softvér na správu procesov
a majetku. Tento softvér bol vyvinutý pre našich zákazníkov pôsobiacich
v oblasti odpadového hospodárstva. Dbáme na to, aby jeho funkcie spĺňali ich potreby. Systém ICHI sa dá integrovať s externými systémami.

Moduly ARUBAMU, SAITEKI a ICHIapp boli pridané k existujúcim modulom ARUBAMU, SAITEKI a ICHI v predchádzajúcej verzii.