Mobilné aplikácie

Vyvinuli sme aplikácie na podporu práce používateľov našich zariadení a systémov. Pomáhajú pri označovaní a inventarizácii kontajnerov, monitorovaní ich polohy a parametrov, čítaní údajov zo snímačov nainštalovaných vo vozidlách. Sú dôležitým pracovným nástrojom pre ľudí zapojených do procesu zberu odpadu.

INVENTORYapp

INVENTORYapp zefektívňuje procesy inventarizácie kontajnerov. Funguje online, umožňuje pridávanie nových kontajnerov a prideľovanie QR/RFID kódov ku kontajnerom.  Riadenie procesu je teraz oveľa efektívnejšie a pohodlnejšie.

Get it on Google Play

CONTAINERapp

CONTAINERapp zefektívňuje procesy manipulácie s kontajnermi vrátane zefektívnenia, príjmu, prepravy a inventarizácie. Jednotná databáza pomáha plynulému a bezproblémovému priebehu procesu.

Get it on Google Play

KILOapp

KILOapp je aplikácia, ktorá umožňuje vykazovať aktuálnu hmotnosť vyzbieraného odpadu podľa druhu a skupiny. Používateľ tak má k dispozícii pohodlný prehľad údajov na svojom smartfóne.  Zobrazuje tiež priebeh procesu.

Get it on Google Play

PHOTOBOXapp

PHOTOBOXapp rozširuje funkcie zariadení PHOTOBOX. Aplikácia umožňuje bezdrôtový prístup k fotografiám zhotoveným zariadeniami namontovanými vo vozidle. Intuitívny dizajn umožňuje bezproblémové a pohodlné používanie. Fotoaparáty možno prepínať jednotlivo alebo ich prezentovať v súhrnnom zobrazení.

Get it on Google Play