Mobilné aplikácie

Zobrazuje polohu vozidiel, ich parametre, zobrazenie a stavy snímačov nainštalovaných na objektoch vybavených zariadeniami Elte. Funguje na týchto operačných systémoch: Android.

INVENTORYapp

INVENTORYapp zefektívňuje procesy inventarizácie kontajnerov. Funguje online, umožňuje pridávanie nových kontajnerov a prideľovanie QR/RFID kódov ku kontajnerom.  Riadenie procesu je teraz oveľa efektívnejšie a pohodlnejšie.

Get it on Google Play

CONTAINERapp

Aplikácia CONTAINER zefektívňuje procesy manipulácie s kontajnermi vrátane zefektívnenia, príjmu, prepravy a inventarizácie. Jednotná databáza pomáha plynulému a bezproblémovému priebehu procesu.

Get it on Google Play

KILOapp

KILOapp je aplikácia, ktorá umožňuje vykazovať aktuálnu hmotnosť vyzbieraného odpadu podľa druhu a skupiny. Používateľ tak má k dispozícii pohodlný prehľad údajov na svojom smartfóne.  Zobrazuje tiež priebeh procesu.

Get it on Google Play

PHOTOBOXapp

PHOTOBOXapp rozširuje funkcie zariadení PHOTOBOX. Aplikácia umožňuje bezdrôtový prístup k fotografiám zhotoveným zariadeniami namontovanými vo vozidle. Intuitívny dizajn umožňuje bezproblémové a pohodlné používanie. Fotoaparáty možno prepínať jednotlivo alebo ich prezentovať v súhrnnom zobrazení.

Get it on Google Play