Odvetvia

ELTE Group ponúka celý rad riešení pre spoločnosti pôsobiace v rôznych priemyselných odvetviach, ako aj pre samosprávy. Poskytujeme komplexné systémy (softvér aj hardvér) na podporu procesov poskytovania služieb, optimalizáciu využívania zdrojov a zlepšenie logistiky dopravy a komunikácie. To všetko vedie k nižším nákladom, vyššej kvalite a väčšej spokojnosti koncových používateľov.


V priebehu rokov sme realizovali projekty pre spoločnosti z rôznych odvetví hospodárstva, takže máme bohaté skúsenosti a vysokú odbornosť. Neustále zdokonaľujeme naše riešenia, aby sme splnili potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Waste management

Odpadové hospodárstvo

Systémy IKT pre odvetvie odpadového hospodárstva poskytujú komplexné riešenia vrátane identifikácie RFID, systému váženia, zaznamenávania obrazu.

Public transport

Verejná doprava

Systém určený na riadenie verejnej dopravy ako súčasť infraštruktúry inteligentného mesta vrátane softvéru, hardvéru a komponentov pre koncových používateľov.

Railway

Železnice

Komplexné riešenie určené pre železnicu vrátane softvéru na mieru a zariadení, ako sú tachograf, počítadlo prejdenej vzdialenosti vozňov a snímač paliva.