Telemetrické systémy

Telemetrické systémy sú súborom zariadení v oblasti monitorovania polohy a parametrov vozidla. Tieto systémy sa zaoberajú zberom, monitorovaním a prenosom údajov o rôznych parametroch vozidla do centrálneho systému ICHI, kde sa môžu analyzovať a vykazovať.

 

Vďaka telemetrickému systému môžu zákazníci monitorovať a spravovať svoj vozový park na diaľku, čo prispieva k efektivite práce a úspore času.

 

Produkty v tejto sekcii sú rozdelené do dvoch hlavných skupín: zariadenia GPS/GSM a rozhrania.