KEIKAKU – Planowanie i harmonogram tras

Moduł KEIKAKU, jest kolejnym integralnym elementem ICHI System opracowanym dla firm komunalnych z myślą o realizacji odbiorów w większych aglomeracjach. Umożliwia planowanie dużej liczby odbiorów wg. ustalonego harmonogramu.

Główne zalety

Moduł, poprzez zastosowanie kalendarza umożliwia zaplanowanie odbiorów na konkretny dzień oraz przypisanie im ustalonych w harmonogramie częstotliwości odbioru z podziałem na frakcje. Moduł KEIKAKU posiada również funkcje planowania odbiorów z pominięciem dni wolnych, co usprawnia działania dyspozytora eliminując ewentualne błędy w planowaniu.