Terminal Identyfikacji

Terminal identyfikacji to wielofunkcyjny kasownik przeznaczony głównie dla transportu kolejowego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, urządzenie daje użytkownikom szereg nowych możliwości. Poza kasowaniem biletów papierowych, pasażerowie mogą skorzystać z opcji check-in check-out (CICO), zeskanować swój bilet okresowy i sprawdzić jego ważność. Urządzenie komunikuje się ze smartfonami, smart-zegarkami i aplikacjami dedykowanymi.

Terminal Identyfikacji

Ten nowoczesny kasownik wielofunkcyjny łączy w sobie wiele metod weryfikacji opłaty za podróż. Uumożliwia kasowanie jednorazowych biletów papierowych, a dzięki wykorzystaniu technologii RFID – odczyt biletów okresowych, odczyt informacji o ważności biletu, jego braku i czasie jego obowiązywania.

Terminal pozwala podróżować w oparciu o taryfę odległościową (CICO). Jeśli pojazd wyposażony jest w nadajniki typu beacon, pasażer za pomocą aplikacji ustawia moment rozpoczęcia i zakończenia podróży, a system nalicza odpowiednią opłatę. Komunikacja między urządzeniami odbywa się za pośrednictwem Bluetooth. 

Główne cechy

Czytnik kard RFID

Czytnik kodów AZTEC/QR

Kasownik biletów papierowych

Kolorowy wyświetlacz LCD

Moduł komunikacji GSM/LTE

Moduł komunikacji WiFi

Moduł Bluetooth

Terminal Identyfikacji