Ewidencja punktów i pojemników

Ten moduł oprogramowania pozwala na kompleksową inwentaryzację wszystkich działań floty. Jest to niezwykle ważne narzędzie do kontroli wszystkich parametrów procesu oraz egzekwowania wykonanych usług.

Główne zalety

Parametry mogą być grupowane w zależności od potrzeb. Cały proces może być analizowany etapami: punkty wywozowe i ewidencja ich wyposażenia, nieruchomości partycypujące (ze szczegółami kontroli),definicje punktów grup wywozowych, ewidencja baz. Dane mogą być zapisywane w plikach: CVS, XLX, XLS, PDF.