Zarządzanie bazą danych

Ten moduł oprogramowania pozwala na kompleksową inwentaryzację wszystkich działań floty. Jest to niezwykle ważne narzędzie do kontroli wszystkich parametrów procesu oraz egzekwowania wykonanych usług.

Główne zalety

Parametry mogą być grupowane w zależności od potrzeb. Cały proces może być analizowany etapami: punkty wywozowe i ewidencja ich wyposażenia, nieruchomości uczestniczące (ze szczegółami kontroli),definicje punktów grup wywozowych, ewidencja baz, ewidencja lądowisk. Dane mogą być zapisywane w plikach: CVS, XLX, XLS, PDF.

ICHI

System ICHI to wielofunkcyjne i zintegrowane oprogramowanie do zarządzania procesami odbioru odpadów. ICHI zbudowane jest z modułów, dzięki czemu możemy dobrać odpowiednie rozwiązanie dla każdego klienta.

Nasz autorski software może być także zintegrowany z systemami
i urządzeniami innych dostawców. To daje nam dużą elastyczność
w zakresie dostosowania do wymogów partnerów i odbiorców.