Systemy ważenia odpadów

Nasze systemy wagowe zostały opracowane w ścisłej współpracy z naszymi klientami z branży gospodarki odpadami, tak aby spełnić ich potrzeby, oczekiwania i wymagania rynku. Istnieją dwa główne rodzaje ważenia: dynamiczne i statyczne. Firmy prowadzące lub nadzorujące zbiórkę odpadów mogą wykorzystać system ważenia odpadów do:

 

– precyzyjnego rozliczania masy odpadów odbieranych od mieszkańców;

– monitorowania stopnia segregacji odpadów przez mieszkańców i przedsiębiorców;

– porównywania masy odpadów odebranych przez pojazd z masą odpadów ustaloną na wysypisku.