Analiza danych i raportowanie

Dzięki analizie możesz pozyskać dane, które wpłyną na rozwój Twojego biznesu. Moduł „Raporty” pozwala na generowanie różnego rodzaju zestawień tabelarycznych połączonych z wizualizacją zdarzeń na mapie cyfrowej. Dane z zestawień tabelarycznych mogą być eksportowane do innych aplikacji (bazy danych, arkusze kalkulacyjne) w celu dalszej pracy nad dostarczonymi informacjami.

Główne zalety

Zarządzanie flotą jest teraz dużo prostsze. W naszym systemie możesz monitorować dane w postaci tabel przestawnych, wykresów, czy mapy z dynamicznym podglądem. Dane możesz zapisać w plikach: CSV, XLS, PDF. Wszystkie dane są przetwarzane LIVE.