Senzor plného kontejneru

Senzor plného kontejneru (Bell Box) je bezdrátové zařízení vybavené ultrazvukovým senzorem, který po instalaci měří aktuální stav naplnění nádoby na odpad. Všechny zaznamenané údaje o stavu naplnění spolu s polohou popelnic jsou vizualizovány na digitální mapě. To vám pomůže kontrolovat úroveň odpadu. Tímto způsobem budete neustále informováni o stavu svých kontejnerů.

Senzor plného kontejneru

Bell Box je bezdrátové zařízení vybavené ultrazvukovým senzorem, který po instalaci měří aktuální stav naplnění odpadkového koše. Všechny zaznamenané údaje o úrovni naplnění spolu s umístěním popelnic jsou vizualizovány na digitální mapě.

Hlavní funkce

Adaptable for various types of containers

Lze instalovat do různých typů nádob/kontejnerů na odpad.

Battery replacement availability

Životnost vyměnitelné baterie několik let

Various customization options of device operating, as well as alarms settings regarding overturn, interior fire or unauthorized discharge (waste theft)

Různé možnosti přizpůsobení

Fill-level sensor – information about current level of waste

Snímač stavu naplnění - informace o aktuálním stavu odpadu

Temperature sensor – fire detection in the interior of container

Teplotní čidlo - detekce požáru uvnitř kontejneru

Accelerometer

Akcelerometr - informace o převrácení/pohybech

Integrace s ICHI

Senzor plného kontejneru (Bell Box)