Železniční tachograf

Tento tachograf je také vybaven modulem GPS, díky němuž je možné přesně určit místo a čas události. Náš tachograf má osvědčení o provozu vydané Drážním úřadem na dobu neurčitou.

Železniční tachograf

Tachograf je také vybaven modulem GPS, který umožňuje přesné určení místa a času události. Pro náš tachograf vydal polský železniční dopravní úřad osvědčení o provozu na dobu neurčitou.

Hlavní funkce

Reduction of operating costs

Snížení provozních nákladů

Facilitation of archiving

Usnadnění archivace

Instant access to data

Okamžitý přístup k datům

gps modul

Modul GPS

Live saving data

Ukládání dat v reálném čase

Posibility to check data in app

Možnost kontroly dat v aplikaci

Železniční tachograf