Prispôsobenie zdvíhačov nákladných vozidiel

Zavedenie a inštalácia dynamických systémov váženia odpadu alebo automatickej identifikácie nádob na odpad si môže vyžadovať úpravu zdvíhacieho zariadenia alebo úpravu zdvíhacieho zariadenia, na ktorom budú tieto systémy fungovať.

Vďaka našej projekčnej kancelárii a konštrukčnému tímu, ale aj vďaka skúsenostiam a znalostiam inžinierov spoločnosti ELTE sme schopní realizovať projekty, ktoré si vyžadujú mechanickú úpravu nadstavieb smetiarskych vozidiel, aby bolo možné namontovať automatickú identifikáciu kontajnerov a dynamické systémy váženia.

 

 

Projekty realizujeme v súlade so všetkými požiadavkami zákazníka, sledujeme každú fázu a zabezpečujeme, aby bola realizácia správne vyriešená.

Adjustment

V závislosti od individuálnych potrieb zákazníka sa vykonávané činnosti môžu líšiť od jednoduchého návrhu a prípravy dátových listov až po komplexné a pokročilé prevedenie návrhom a montážou prevedenia zdvíhacieho zariadenia potrebného na správnu identifikáciu a prevádzku systémov váženia.

 

 

Príklady vizualizácií projektov:

Prispôsobenie zdvíhačov nákladných vozidiel