Snímač hladiny paliva

Snímač hladiny paliva, známý jako palivová sonda, je zařízení instalované v palivové nádrži vozidla, které měří hladinu paliva. Palivové sondy jsou důležitým prvkem pro kontrolu spotřeby paliva a také pro zachycení případných krádeží paliva.

Palivová sonda

Palivová sonda je měřicí zařízení, které se používá ke sledování a kontrole stavu paliva ve vozidlech. Umístěním palivové sondy přímo do nádrže vozidla lze přesně určit průběh tankování, únik paliva nebo kontrolovat spotřebu paliva.

Hlavní funkce

Quick access to information on fuel status

Rychlý přístup k informacím o stavu paliva

Chart view

Zobrazení grafu

Snímač hladiny paliva