Terminály

Terminál umožňuje implementaci mnoha funkcí, včetně možnosti komunikace s řidičem, GPS navigace, diagnostiky prvků systému GPS/ RFID. Umožňuje také zobrazit plán trasy v podobě seznamu sběrných míst odpadu. V případě nesrovnalostí je může obsluha vozidla nahlásit pomocí předdefinovaných nebo vlastních poznámek, k nimž lze jako přílohu připojit fotografie z digitálního fotoaparátu.