Terminal PDA ELTE SMART 8″

PDA z ekranem dotykowym wspiera i usprawnia proces wykonywania zadań. Zamiast pięciocalowego terminala możemy użyć ośmiocalowego. Większy terminal jest wygodniejszy w użyciu.

Terminal PDA ELTE SMART 8″

Komputer pokładowy umożliwia kierowcy komunikację z operatorem, sprawdzanie czy wszystkie elementy systemu działają prawidłowo, monitorowanie stanu realizacji zaplanowanej trasy, zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości za pomocą predefiniowanych notatek lub własnych notatek z załączonymi zdjęciami.


Funkcjonalność terminala pozwala na ciągłe monitorowanie istotnych parametrów konstrukcji pojazdu podczas realizacji zadania.

Główne cechy

Communication with the driver

Komunikacja z kierowcą

Supports following standards GPS-Glonass-Galileo

Nawigacja GPS

Check of each device of ELTE GPS systems installed in the vehicle

Kontrola każdego urządzenia systemu ELTE GPS zainstalowanego w pojeździe

Terminal PDA ELTE SMART 8″