Lokalizator GPS L2

Lokalizator siemens przod

Certyfikowany lokalizator przeznaczony do monitorowania lokomotyw w czasie rzeczywistym

Moduł Park&Ride

Moduł Park&Ride - zdjęcie

Aplikacja daje możliwość płatności za parkowanie w strefach płatnego parkowania i parkingach Park&Ride bez wychodzenia z pojazdu.

Check-in – Check-out

Check-in – Check-out - zdjecie 2

System pozwala na zarządzanie przejechaną odległością lub ilością przystanków bez konieczności kupowania biletów.

Portal Przewoźnika

Portal przewoźnika

Aplikacja, zbudowana w modelu SAAS, jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania wtyczek czy pluginów. Interfejs użytkownika został dostosowany do różnych rozdzielczości ekranów dzięki technologii RWD.

Mobilny lokalizator GPS

Jest to samodzielne, niewielkie urządzenie do śledzenia osób i obiektów. Wskazuje punkt na mapie i przekazuje dane do systemu. Przyciski aktywności pozwalają na zgłaszanie predefiniowanych zdarzeń, takich jak sygnał SOS czy punkt rozpoczęcia/ zakończenia pracy.

GPS Advanced N2.5

Lokalizator GPS nowej generacji połączony ze wszystkimi dostępnymi systemami do nich: Systemy RFID, waga dynamiczna oraz terminal PDA.

Lokalizator pojemników na odpady

Tracker kontenera na odpady to nowoczesne urządzenie z wbudowanymi akumulatorami przeznaczone do monitorowania lokalizacji kontenera.