Lokalizator GPS L2

Lokalizator siemens przod

Certyfikowany lokalizator przeznaczony do monitorowania lokomotyw w czasie rzeczywistym

Moduł Park&Ride

Moduł Park&Ride - zdjęcie

Aplikacja daje możliwość płatności za parkowanie w strefach płatnego parkowania i parkingach Park&Ride bez wychodzenia z pojazdu.

Check-in – Check-out

Check-in – Check-out - zdjecie 2

System pozwala na zarządzanie przejechaną odległością lub ilością przystanków bez konieczności kupowania biletów.

Portal Przewoźnika

Portal przewoźnika

Aplikacja, zbudowana w modelu SAAS, jest dostępna poprzez przeglądarkę internetową bez konieczności instalowania wtyczek czy pluginów. Interfejs użytkownika został dostosowany do różnych rozdzielczości ekranów dzięki technologii RWD.

Sterownik GPS/GSM

Lokalizator GPS nowej generacji połączony ze wszystkimi dostępnymi systemami do nich: Systemy RFID, waga dynamiczna oraz terminal PDA.

Mobilny lokalizator GPS

Jest to samodzielne, niewielkie urządzenie do śledzenia osób i obiektów. Wskazuje punkt na mapie i przekazuje dane do systemu. Przyciski aktywności pozwalają na zgłaszanie predefiniowanych zdarzeń, takich jak sygnał SOS czy punkt rozpoczęcia/ zakończenia pracy.

Podstawowy lokalizator GPS

Urządzenie wskazuje punkt na mapie (aktualne położenie pojazdu). Może być podłączone do magistrali CAN pojazdu. Przesyła informacje do systemu.