Państwowa Straż Pożarna
z rozwiązaniami ELTE

Hardware: Akcesoria, Monitoring GPS, Terminale, Urządzenia i systemy pomiarowe
Branża: Służby uprzywilejowane

Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona
w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami w Polsce.

 

Państwowa Straż Pożarna pracuje w następującej strukturze: Komenda Główna, 16 Komend Wojewódzkich,335 Komend Powiatowych/Miejskich.

Wyzwanie/cel

Państwowa Straż Pożarna zgłosiła zapotrzebowanie na kompleksowy system zarządzania flotą, monitorowania akcji na terenie całego kraju oraz analizy parametrów eksploatacyjnych. Oprócz lokalizowania GPS, musiał on mierzyć pracę każdej istotnej funkcji wozu straży pożarnej (poziom paliwa i środka pianotwórczego, wskaźniki deski rozdzielczej, praca podnośnika i motopompy). Ważne było także monitorowanie pracy strażaków, mające na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa. System miał być bezawaryjny, intuicyjny i prosty
 w użyciu, zarówno dla dyspozytorów, jak i strażaków w czasie akcji. 

 

W Państwowej Straży Pożarnej (PSP) wymagane jest minimum około 5 100 strażaków oraz 5 551 samochodów ratowniczo-gaśniczych
i specjalnych w 502 Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej (KP) PSP. W 4 544 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) w KSRG powinno być dostępnych około 11 131 samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych.

Rozwiązanie

Mając na uwadze specyfikę pracy PSP, opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie obejmujące zarówno oprogramowanie, jak
i urządzenia wyprodukowane w naszej firmie. 

 

 

Wdrożenie obejmowało następujące elementy: 

 

Monitorowanie lokalizacji obiektów ruchomych – poprzez lokalizator GPS zapisywane są dane dotyczące lokalizacji obiektu, jego prędkości, kierunku poruszania się oraz informacje z czujników i interfejsów. Dane zapisane w wewnętrznej pamięci lokalizatora GPS przesyłane są do systemu monitorowania. Na ich podstawie możliwe jest sporządzanie różnego rodzaju raportów, m.in. z tras przejazdu, z postojów, miejsc uruchomienia motopompy, stacyjki oraz z dodatkowych czujników, np. sygnału uprzywilejowania itp.


Monitorowanie parametrów pojazdów – system ELTE umożliwia odczyt i rejestrację danych eksploatacyjnych z szyny CAN-BUS, takich jak poziom paliwa, stan licznika, ciśnienie w obwodzie hamulcowym, zużycie paliwa, obroty, temperatura płynu chłodzącego i inne.
Nie wymaga to instalacji wielu dodatkowych czujników.

 

System monitorowania zabudowy został opracowany przy ścisłej współpracy z Państwową Strażą Pożarną tak, aby spełniał jej potrzeby. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie i zapis szeregu danych w zależności od rodzaju zabudowy dotyczących, np. pracy motopompy, ilości środka pianotwórczego, itp.

 

Dotykowy terminal pokładowy  stanowiący jeden z podstawowych elementów systemu ET Connect. Terminal wspomaga wykonywanie zadań takich, jak komunikacja z kierowcą, nawigacja GPS i wyświetlanie przesłanych zdarzeń ze stanowiska kierowania dyspozytorskiego. Dzięki temu systemowi, przesyłane na terminal zdarzenia wraz z adresami ich realizacji są geotagowane, co pozwala na automatyczne nawigowanie do miejsca realizacji zdarzenia, poprzez zainstalowaną na terminalu aplikację Auto-Mapa, bez konieczności ręcznego wprowadzania adresu.

 

 

ET Integrator – system umożliwiający integrację z rozmaitymi systemami dyspozytorskimi oraz zintegrowany jest z systemem wspomagania decyzji, z zakresu m.in. przyjmowania zgłoszeń, tworzenia kart wyjazdowych, dysponowania pojazdów do obsługi zdarzeń, itp.


Aplikacja mobilna – instalowana na urządzeniach mobilnych jest narzędziem wspierającym działanie jednostki straży pożarnej, przyspiesza reakcję na zgłoszenie do akcji, przekazywanie informacji o stanie realizacji akcji ratowniczej i ułatwia dotarcie do miejsca zdarzenia.

Wybrane Jedne z funkcjonalności aplikacji to: wysyłanie statusu akcji do dyspozytorni, przesyłanie wiadomości z możliwością załączenia zdjęcia, automatyczna nawigacja do miejsca akcji oraz odbieranie karty zdarzenia.

 

Lokalizator osobisty – to niewielkie urządzenie, które znalazło szczególne szczególne zastosowanie w służbach straży pożarnej
do lokalizowania druhów. Po włączeniu, automatycznie lokalizuje pozycję osoby wyposażonej w urządzenie, którą możemy śledzić
w aplikacji. Urządzenie zostało wyposażone w dwa przyciski, które mogą być zdefiniowane wg. potrzeb, np. w chwili zagrożenia
lub innej sytuacji wymagającej wezwania pomocy.

Poprzez naciśnięcie przycisku lokalizatora wysyłana jest informacja o wezwaniu pomocy wraz z pozycją użytkownika lokalizatora pod wcześniej zdefiniowane numery telefonów. 

Reliability
Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że AutoMapa jest częścią systemu SMOK wspomagającego pracę takich służb, jak Straż Pożarna. AutoMapa jest najczęściej aktualizowaną nawigacją w Polsce, dzięki czemu mapy uwzględniają bieżące zmiany
w infrastrukturze drogowej. Dodatkowo, AutoMapa jako jedyna aplikacja posiada tak dokładną, punktową bazę adresów przypisanych do konkretnych budynków, co jest niezwykle istotne przy sprawnym dojeździe na miejsce akcji.
Janusz M. Kamiński
Szef PR i Marketingu AutoMapy

Korzyści

Usprawnienie komunikacji maszynista - dyspozytor (1)

Lepsza komunikacja między załogą a dyspozytorem

Wzrost bezpieczeństwa załogi

Zwiększone bezpieczeństwo załogi

Szybki przepływ informacji

Szybki przepływ informacji

Pełna informacja o stanie floty

Pełna kontrola nad flotą

Pełne informacje o stanie pojazdu