Štátny hasičský zbor s riešeniami ELTE

Hardware: GPS sledovanie, Meracie zariadenia a systémy, Príslušenstvo, Terminály
Odvetvia: Hasičské a zdravotnícke služby

Státna hasičská služba je profesionálna, uniformovaná a špecializovaným vybavením vybavená formácia určená na boj s požiarmi, prírodnými katastrofami a inými lokálnymi hrozbami v Poľsku.

 

Státna požiarna služba pracuje v nasledujúcej štruktúre: Hlavné veliteľstvo, 16 vojvodských veliteľstiev,335 okresných/miestnych veliteľstiev.

Výzvy

Štátny hasičský zbor požadoval komplexný systém na riadenie vozového parku, monitorovanie činností v celej krajine a analýzu prevádzkových parametrov. Okrem lokalizácie pomocou GPS musel merať činnosť každej relevantnej funkcie hasičského vozidla (hladinu paliva a penových prostriedkov, ukazovatele na prístrojovej doske, činnosť výťahu a motorového čerpadla). Dôležité bolo
aj monitorovanie práce hasičov s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť. Systém musel byť bezchybný, intuitívny a ľahko použiteľný pre dispečerov aj hasičov v akcii. Národná hasičská služba (NFS) potrebuje minimálne približne 5 100 hasičov a 5 551 hasičských
a špeciálnych vozidiel v 502 hasičských a záchranných jednotkách Národnej hasičskej služby (NFS). Približne 11 131 záchranných, hasičských a špeciálnych vozidiel by malo byť k dispozícii v 4 544 jednotkách Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) KSRG.

Riešenie

S ohľadom na špecifickú povahu práce prevádzkovateľov prenosových sústav sme vyvinuli komplexné riešenie zahŕňajúce softvér
aj zariadenia vyrobené v našej spoločnosti.
 

 

Výkon zahŕňal nasledujúce prvky: 

 

Monitorovanie polohy pohybujúcich sa objektov – prostredníctvom lokátora GPS sa zaznamenávajú údaje o polohe objektu, rýchlosti, smere pohybu a informácie zo snímačov a rozhraní. Údaje uložené vo vnútornej pamäti lokátora GPS sa odosielajú do monitorovacieho systému. Na ich základe je možné vypracovať rôzne typy správ, napríklad z trasy jazdy, zo zastávok, z miest, kde motorové vozidlo naštartuje, zo zapaľovania a z ďalších snímačov, napr. signálu prednosti atď.

 

Monitorovanie parametrov vozidla – systém ELTE umožňuje čítať a zaznamenávať prevádzkové údaje zo zbernice CAN-BUS,
ako je napríklad stav paliva, stav meracieho prístroja, tlak v brzdovom okruhu, 
spotreba paliva, otáčky, teplota chladiacej kvapaliny
a iné. To si nevyžaduje inštaláciu mnohých ďalších snímačov.

 

Systém monitorovania karosérie bol vyvinutý v úzkej spolupráci so štátnym hasičským zborom, aby vyhovoval jeho potrebám. Umožňuje monitorovať a zaznamenávať celý rad údajov v závislosti od typu nadstavby, ako je napríklad činnosť motorového čerpadla, množstvo peniaceho prostriedku atď.

 

Dotykový palubný terminál je jedným zo základných prvkov systému ET Connect. Terminál podporuje úlohy, ako je komunikácia
s vodičom, navigácia GPS a zobrazovanie prenášaných udalostí z riadiacej/dispečerskej stanice. Vďaka tomuto systému sú udalosti odoslané do terminálu spolu s ich adresami geograficky označené, čo umožňuje automatickú navigáciu na miesto, kde sa udalosť odohrala, prostredníctvom aplikácie Auto-Map nainštalovanej v termináli bez nutnosti ručného zadávania adresy.

 

ET Integrator – systém umožňujúci integráciu s rôznymi dispečerskými systémami a je integrovaný so systémom na podporu rozhodovania vrátane prijímania volaní, vytvárania výjazdových kariet, dispečingu vozidiel na obsluhu udalosti atď.

 

Mobilná aplikácia – inštalovaná na mobilných zariadeniach, je to nástroj podporujúci činnosť hasičskej jednotky, urýchľuje reakciu
na výzvu na zásah, poskytuje informácie o stave záchrannej operácie a uľahčuje príchod na miesto udalosti.

Vybrané Niektoré z funkcií aplikácie zahŕňajú: odoslanie stavu akcie na dispečing, odoslanie správy s možnosťou pripojenia fotografie, automatickú navigáciu na miesto akcie a príjem karty udalosti.

 

Osobný lokátor – ide o malé zariadenie, ktoré našlo uplatnenie najmä v hasičskom zbore na lokalizáciu hasičov. Po zapnutí automaticky lokalizuje polohu osoby, ktorá má zariadenie na sebe a ktorú môžeme sledovať v aplikácii. Zariadenie je vybavené dvoma tlačidlami, ktoré možno definovať podľa potreby, napr. v čase núdzového stavu alebo inej situácie vyžadujúcej privolanie pomoci.

 

Stlačením lokalizačného tlačidla sa odošle informácia o volaní o pomoc spolu s polohou používateľa lokátora na vopred definované telefónne čísla. 

Reliability
Sme nesmierne hrdí na to, že AutoMapa je súčasťou systému SMOK, ktorý podporuje činnosť takých služieb, ako je hasičský zbor. AutoMapa je najčastejšie aktualizovaný navigačný systém v Poľsku, vďaka čomu mapy zohľadňujú aktuálne zmeny
v cestnej infraštruktúre. Okrem toho je AutoMapa jedinou aplikáciou s takou presnou bodovou databázou adries priradených ku konkrétnym budovám, ktorá je rozhodujúca pre efektívny príchod na miesto zásahu.
Janusz M. Kamiński
AutoMapa's PR and Marketing Manager

Výhody

Usprawnienie komunikacji maszynista - dyspozytor (1)

Zlepšená komunikácia medzi posádkou a dispečerom

Wzrost bezpieczeństwa załogi

Zvýšená bezpečnosť posádky

Szybki przepływ informacji

Rýchly tok informácií

Pełna informacja o stanie floty

Úplná kontrola nad flotilou

Úplné informácie o stave vozidla