Konfigurácia systému ELTE
pre Nijman/Zeetank International Logistic Group

Hardware: GPS sledovanie, Meracie zariadenia a systémy, Príslušenstvo, Senzory
Odvetvia: Správa vozového parku a paliva

Holandská spoločnosť Nijman/Zeetank International Logistic Group sa zaoberá širokou škálou logistických služieb: prepravou (distribúcia skla, ropných produktov, pohonných hmôt, plynu a iného tovaru), skladovaním
a colnými činnosťami. Skupina pozostáva z piatich spoločností
a pôsobí v Holandsku, Nemecku, Poľsku a Spojenom kráľovstve. Okrem iného spolupracuje s petrochemickými spoločnosťami Royal Dutch Shell Group a British Petroleum (BP).

Výzvy

Podmienkou prepravných služieb poskytovaných spoločnosťou Nijman/Zeetank International Logistic Group, ktorú stanovili petrochemické spoločnosti, bolo vybaviť svoj vozový park cisterien systémom GPS na lokalizáciu vozidiel. V zmluve boli stanovené podrobné špecifikácie systému monitorovania vozidiel, ktoré sa vzťahujú na prepravcu.

Riešenie

Spomedzi systémov, ktoré spĺňajú stanovené normy, bolo vybrané riešenie ELTE vrátane systému monitorovania lokality. Vďaka osvedčenej povesti na trhu, funkčnosti softvéru GPS Monitor a GPS Log a možnostiam riadiacej jednotky ET-GPS-GSM bol systém implementovaný a nakonfigurovaný na základe usmernení spoločností Shell a BP. Na základe dohody medzi výrobcami pohonných hmôt a prepravcom boli spoločnostiam BP a Shell udelené klientske licencie na sledovanie aktuálnej polohy zmluvných prepráv.


Súbor palubných zariadení inštalovaných v cisternách Scania zahŕňa:


– ET-GPS-GSM palubný počítač umožňujúci sledovanie polohy vozidiel na mape v reálnom čase vďaka aplikácii GPS Monitor, ako
aj priebežné zaznamenávanie a archiváciu údajov v databáze GPS Register;
– Koncový transpondér na báze RFID na autorizáciu prístupu do priestoru na nakladanie paliva;
– Núdzové tlačidlo;
– Špeciálne rozhranie zbernice CAN, ktoré na účely štandardizácie údajov prenášaných medzi vozidlami rôznych značiek v rámci toho istého vozového parku využíva štandard FMS vrátane signálov:


   – Celková spotreba paliva
   – Prevádzkový čas motora,
   – Stav merača,
   – Hladina paliva,
   – Zaťaženie zadnej nápravy,
   – Použitie brzdy,
   – Aktivácia tempomatu.


Naša technológia snímačov bola inštalovaná do vozidiel počas montáže cisternových vozidiel na výrobnej linke v Belgicku.
Komunikácia riadiacej jednotky so serverom prebieha prostredníctvom siete GSM.

Výhody

Zwiększone bezpieczeństwo i kontrola nad ładunkami.

Zvýšená bezpečnosť a kontrola nákladu.

Zwiększone bezpieczeństwo kierowców

Zvýšená bezpečnosť vodiča

Reduction-of-operating-costs-1

Zníženie nákladov

Monitorovanie prevádzkových parametrov