Konfigurace systému ELTE
pro společnost Nijman/Zeetank International Logistic Group

Hardware: Měřicí zařízení a systémy, Příslušenství, Senzory, Sledování GPS
Odvětví: Správa vozového parku a pohonných hmot

Nizozemská společnost Nijman/Zeetank International Logistic Group
se zabývá širokou škálou logistických služeb: dopravou (distribuce skla, ropných produktů, pohonných hmot, plynu a dalšího zboží), skladováním
a celní činností. Skupina sestává z pěti společností a působí v Nizozemsku, Německu, Polsku a Spojeném království. Společnost mimo jiné spolupracuje s petrochemickými společnostmi Royal Dutch Shell Group
a British Petroleum (BP).

Výzvy

Podmínkou přepravních služeb poskytovaných společností Nijman/Zeetank International Logistic Group, kterou stanovily petrochemické společnosti, bylo vybavení flotily cisteren systémem GPS pro lokalizaci vozidel. Smlouva stanovila podrobné specifikace systému sledování vozidel, které se na dopravce vztahují.

Řešení

Ze systémů, které splňovaly stanovené normy, bylo vybráno řešení ELTE včetně systému pro monitorování místa. Díky její osvědčené pověsti na trhu, funkčnosti softwaru GPS Monitor a GPS Log a schopnostem řídicí jednotky ET-GPS-GSM byl systém implementován
 a nakonfigurován na základě pokynů společností Shell a BP. Na základě dohody mezi výrobci pohonných hmot a přepravcem byly společnostem BP a Shell uděleny klientské licence ke sledování aktuální polohy smluvních přeprav.

Soubor palubních zařízení instalovaných v cisternách Scania zahrnuje:

 

– ET-GPS-GSM palubní počítač, který umožňuje sledování polohy vozidel na mapě v reálném čase díky aplikaci GPS Monitor, jakož
i průběžné zaznamenávání a archivaci dat v databázi GPS Register;
– koncový snímač s transpondérem na bázi RFID pro autorizaci přístupu do prostoru pro nakládku paliva;
– nouzové tlačítko;
– Speciální rozhraní sběrnice CAN, které za účelem standardizace dat přenášených mezi vozidly různých značek v rámci jednoho vozového parku využívá standard FMS včetně signálů:

 

   – Celková spotřeba paliva
   – Doba provozu motoru,
   – Stav měřiče,
   – Hladina paliva,
   – Zatížení zadní nápravy,
   – Použití brzd,
   – Aktivace tempomatu.

 

Naše technologie snímačů byla instalována do vozidel při montáži cisternových vozů na výrobní lince v Belgii. Komunikace řídicí jednotky se serverem probíhá prostřednictvím sítě GSM.

Výhody

Zvýšená bezpečnost a kontrola nákladu.

Zvýšená bezpečnost řidiče

Reduction-of-operating-costs-1

Snížení nákladů

Monitoring parametrów eksploatacyjnych

Sledování provozních parametrů