Nová řešení monitorování kolejových vozidel pro skupinu PKP

Hardware: Měřicí zařízení a systémy, Příslušenství, Sledování GPS, Tachografy, Terminály
Odvětví: Železniční

Koncern Polskie Koleje Państwowe (Polské státní dráhy) spojuje veřejnou službu s činností charakteristickou pro moderní podnik působící v tržním hospodářství. Je největším železničním dopravcem v Polsku. Tvoří ji společnost PKP S.A. a 10 společností poskytujících služby mimo jiné

v oblasti železniční dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií. Jejím posláním je zvýšit roli železniční dopravy v Polsku po vzoru moderních železnic působících v Evropě. Do skupiny patří mj:
PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,
PKP Intercity S.A.,

Výzvy

Pro zajištění nejvyšší úrovně služeb se skupina PKP rozhodla modernizovat svůj systém správy kolejových vozidel. Cílem nových řešení byla optimalizace procesu, snížení provozních nákladů, ale především – zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy, která je pro subjekty kolektivní správy dopravy prioritou.

Řešení

ELTE připravila pro skupinu PKP komplexní řešení, zahrnující mimo jiné systém pro sledování polohy kolejových vozidel, analýzu provozních parametrů, tachografy nebo identifikaci zaměstnanců.

.

Systém pro určování polohy pomocí GPS.

Systém ET GPS slouží ke sledování polohy lokomotiv a vozů. Lokátor GPS zaznamenává údaje o jejich poloze, rychlosti, směru pohybu
a informace ze senzorů a rozhraní. Data uložená ve vnitřní paměti lokátoru GPS jsou odesílána do monitorovacího systému. Na jejich základě je možné vytvářet různé typy zpráv, včetně zprávy o procentuálním využití lokomotivy, souhrnné zprávy o ujetých kilometrech vozů.

 

Systém GPS WAGON Wagon odometer.

Hlavními součástmi systému ET GPS WAGONjsou: zařízení umístěné na nápravě vozu – tzv. odometr s lokalizační funkcí – a software. Počítadlo ujetých kilometrů je vybaveno vlastním zdrojem napájení, který umožňuje nepřetržitý provoz – i po dobu několika let –
a moduly GSM a GPS umožňujícími dálkové odečítání aktuálního stavu ujetých kilometrů vozu a jeho polohy. Ty lze prezentovat na železničních a silničních mapových podkladech.
.

 

Železniční tachografový systém TACHO/KOL.

Systém ET TACHO/KOL slouží k měření a záznamu rychlosti kolejových vozidel, ujeté vzdálenosti a údajů z připojených snímačů. Je také vybaven modulem GPS, díky němuž je možné přesně určit místo a čas události.

 

Kromě tohoto typu záznamníku rychlosti se tachograf ELTE vyznačuje následujícími vlastnostmi: .

-nižší provozní náklady (např. eliminace papírové pásky),.

– snadná archivace (data se automaticky ukládají jako soubory na serveru),.

– okamžitý přístup k datům v aplikaci.

 

Systém železničních tachografů ET Tacho/SHP s funkcí SHP.

Hlavní součástí systému ET Tacho/SHP je železniční tachograf rozšířený o modul samočinného brzdění vlaku s trvalou pamětí, v níž jsou mimo jiné uloženy informace o bodech a směrech jízdy, v nichž má být aktivována funkce samočinného brzdění vlaku (SHP). Funkce SHP se aktivuje v příslušných bodech na základě informací o aktuální poloze vlaku. Použití tachografu s integrovanou databází bodů automatického brzdění vlaku nevyžaduje nákup a údržbu nákladné traťové infrastruktury. Toto řešení snižuje výdaje na vybavení hnacích vozidel, snižuje náklady na údržbu traťové infrastruktury a zvyšuje bezpečnost jízdy vlaků.

 

Systém řízení spotřeby paliva FUEL RAIL.

Používání systému ET Fuel Rail pomáhá lépe řídit správu paliva. Umožňuje rychlé a efektivní shromažďování informací o natankovaném
a spotřebovaném palivu pro dané kolejové vozidlo. Ke kontrole hladiny v nádrži se používá mikroprocesorová palivová sonda, k měření skutečné spotřeby se navíc používá sada průtokoměrů.

 

Komunikační terminálový systémET TERMINAL.

Komunikační terminál je zařízení umístěné v kabině lokomotivy, díky kterému má strojvedoucí přístup k provozním parametrům lokomotivy zaznamenaným systémem. Další funkcí zařízení je možnost obousměrné komunikace mezi strojvedoucím a dispečerem.

 

Systém sledování provozních parametrů lokomotivy CAN.

Systém ET CAN umožňuje sledovat a zaznamenávat mnoho parametrů souvisejících s každodenním provozem lokomotivy, aniž by bylo nutné instalovat několik nebo desítky dalších snímačů. Prostřednictvím ET CAN je možné číst a zaznamenávat provozní údaje ze sběrnice CAN-BUS, jako je hladina paliva, spotřeba paliva, teplota motoru, otáčky motoru atd..

 

integrační systém ET INTEGRATOR.

Systém ET Integrator umožňuje integraci našich ICT řešení s dalšími systémy umožňujícími mimo jiné fakturaci poskytnutých služeb, kontrolu pracovní doby, plánování atd. Výměna dat probíhá mimo jiné pomocí souborů nebo webové služby. Příkladem implementace takového řešení je integrace systému ELTE se systémem EKL provozovaným ve společnosti PKP Cargo.

 

Systém identifikace zaměstnanců ET ID.

Systém identifikace zaměstnanců ET ID umožňuje podrobnou evidenci pracovní doby každého zaměstnance/řidiče na jednotlivých lokomotivách. Umožňuje získat informace o počtu ujetých kilometrů a o rychlosti a provozu lokomotivy. Zaměstnance / strojvedoucího lze identifikovat pomocí karty RFID, přívěsku RFID na klíče nebo čipu v podobě čipu Dallas.

Výhody

Systém identifikace zaměstnanců

Rychlý přístup k datům

Zvýšení úrovně zabezpečení

Snížení provozních nákladů

Sledování výkonnosti kolejových vozidel