Nowe rozwiązania monitorowania taboru dla Grupy PKP

Hardware: Akcesoria, Monitoring GPS, Tachografy, Terminale, Urządzenia i systemy pomiarowe
Branża: Kolej

Grupa Polskie Koleje Państwowe łączy służbę publiczną z działaniem charakterystycznym dla nowoczesnego przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce rynkowej. To największy przewoźnik kolejowy w Polsce.
W skład wchodzą PKP S.A. oraz 10 spółek świadczących usługi
m.in. na rynku kolejowym, energetycznym i teleinformatycznym. Jej misją jest zwiększenie roli transportu kolejowego w Polsce na wzór nowoczesnych kolei działających w Europie. Do grupy należą między innymi: PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.

Wyzwanie/cel

Aby zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług, Grupa PKP zdecydowała się na modernizację systemu zarządzania taborem. Nowe rozwiązania miały na celu optymalizację procesu, obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ale przede wszystkim – zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pociągów, co stanowi priorytet dla podmiotów zarządzających transportem zbiorowym.

Rozwiązanie

ELTE przygotowało kompleksowe rozwiązanie dla Grupy PKP, obejmujące m.in. system monitorowania lokalizacji taboru, analizę parametrów eksploatacyjnych, tachografy, czy identyfikację pracowników.

 

ET GPS System lokalizacji

System ET GPS służy do monitorowania lokalizacji lokomotyw i wagonów. Lokalizator GPS zapisuje dane dotyczące ich lokalizacji, prędkości, kierunku poruszania się oraz informacje z czujników i interfejsów. Dane zapisane w wewnętrznej pamięci lokalizatora GPS przesyłane są do systemu monitorowania. Na ich podstawie możliwe jest sporządzanie różnego rodzaju raportów, m.in. raport procentowego wykorzystania lokomotywy, raport zbiorczy przebiegu wagonów.

 

ET GPS WAGON System wagonowego licznika przebiegu

Głównymi elementami systemu ET GPS WAGON są: urządzenie montowane na osi wagonu – tzw. licznik kilometrów z funkcją lokalizacji oraz oprogramowanie. Licznik kilometrów wyposażony  we własne źródło zasilania, które umożliwia nieprzerwaną pracę – nawet przez kilka lat – oraz moduły GSM i GPS pozwalające na zdalny odczyt aktualnego przebiegu wagonu oraz jego lokalizację. Ta ostatnia może być przedstawiana na kolejowych i drogowych podkładach mapowych.

 

ET TACHO/KOL System tachografu kolejowego

System ET TACHO/KOL służy do pomiaru i rejestracji prędkości pojazdu szynowego, przebytej drogi oraz danych z podłączonych czujników. Wyposażony jest również w moduł GPS, dzięki któremu możliwe jest precyzyjne określenie miejsca i czasu zaistniałego zdarzenia.

 

Na tle tego typu rejestratorów prędkości tachograf produkcji ELTE wyróżnia się:

– niższymi kosztami eksploatacji (np. eliminacją taśmy papierowej),

– ułatwieniem archiwizacji (dane zapisują się automatycznie w formie plików na serwerze),

– błyskawicznym dostępem do danych w aplikacji.

 

ET Tacho/SHP System tachografu kolejowego z funkcją SHP

Głównym elementem systemu ET Tacho/SHP jest tachograf kolejowy rozbudowany o moduł samoczynnego hamowania pociągu
z pamięcią stałą, w której przechowywane są m.in. informacje o punktach i kierunkach jazdy, w których ma nastąpić uaktywnienie funkcji samoczynnego hamowania pociągu (SHP). Funkcja SHP aktywuje się w odpowiednich miejscach korzystając z informacji
o bieżącej lokalizacji pociągu. Wykorzystanie tachografu z wbudowaną bazą danych punktów samoczynnego hamowania pociągu nie wymaga zakupu i utrzymania kosztownej infrastruktury przytorowej. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć wydatki na wyposażenie pojazdów trakcyjnych, zredukować koszty utrzymania infrastruktury przytorowej oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa ruchu pociągów.

 

ET FUEL RAIL System kontroli paliwa

Zastosowanie systemu ET Fuel Rail pomaga lepiej zarządzać gospodarką paliwową. Umożliwia szybkie, sprawne zestawienie informacji o zatankowanym i zużytym paliwie dla danego pojazdu szynowego. W celu kontroli poziomu w zbiorniku, stosowana jest mikroprocesorowa sonda paliwa, dodatkowo w celu pomiaru rzeczywistego zużycia wykorzystywany jest zespół przepływomierzy.

 

ET TERMINAL System terminala komunikacyjnego

Terminal komunikacyjny jest urządzeniem montowanym w kabinie lokomotywy, dzięki któremu maszynista posiada dostęp do parametrów pracy lokomotywy rejestrowanych przez system. Dodatkowa funkcją urządzenia jest możliwość obustronnej komunikacji między maszynistą a dyspozytorem.

 

ET CAN System monitorowania parametrów eksploatacyjnych lokomotywy

System ET CAN umożliwia monitorowanie i rejestrowanie wielu parametrów związanych z bieżącą eksploatacją lokomotywy bez potrzeby instalacji kilku lub kilkunastu dodatkowych czujników. Poprzez system ET CAN następuje odczyt i rejestracja danych eksploatacyjnych z szyny CAN-BUS, takich jak np. poziom paliwa, zużycie paliwa, temperatura silnika, obroty silnika, itp.

 

ET INTEGRATOR System integracji

System ET Integrator pozwala na integrację naszych rozwiązań teleinformatycznych z innymi systemami umożliwiającymi m.in. rozliczanie wykonanych usług, kontrolę czasu pracy, planowanie, itp. Wymiana danych realizowana jest m.in. z wykorzystaniem plików lub usługi Webservice. Przykładem wdrożenia takiego rozwiązania jest integracja systemu ELTE z systemem EKL funkcjonującym
w spółce PKP Cargo.

 

ET ID System identyfikacji pracownika 

System identyfikacji pracownika ET ID pozwala na szczegółowe rozliczenie każdego pracownika / maszynisty z czasu jego pracy
na poszczególnych lokomotywach. Umożliwia uzyskanie informacji o ilości przejechanych kilometrów oraz o prędkości i sposobie eksploatacji lokomotywy. Pracownik / maszynista może być identyfikowany poprzez kartę RFID, brelok RFID albo chip w formie pastylki Dallas.

Korzyści

System identyfikacji pracowników

Szybki dostęp do danych

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Obniżenie kosztów eksploatacji

Monitoring parametrów eksploatacyjnych taboru