Wdrożenie systemów ELTE
w MPWiK

Hardware: Akcesoria, Monitoring GPS, Terminale, Urządzenia i systemy pomiarowe
Branża: Wodociągi i kanalizacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie jest wiodącym dostawcą wody dla aglomeracji warszawskiej, obsługującym ponad 2,5 miliona mieszkańców. Zakład posiada rozległą sieć wodociągową o długości przekraczającej 4200 km oraz sieć kanalizacyjną o podobnej długości. MPWiK Warszawa dysponuje flotą ponad 400 pojazdów. W ramach swojego działania, przedsiębiorstwo wdrożyło rozwiązania firmy ELTE, które obejmują systemy monitorowania pojazdów oraz parametrów eksploatacyjnych pojazdów.

Wyzwanie/cel

Dla MPWiK znaczącym problemem stała się kontrola zleceń transportowych zużycia paliwa i przejechanych kilometrów. Tradycyjny sposób ewidencji zleceń, obejmujący wypełnianie kart przez kierowców i przekazywanie ich raz na kwartał do bazy, okazał się niewydajny. Liczba kart wynosiła jednorazowo ponad 20 tysięcy, co właściwie uniemożliwiało skuteczną kontrolę. 

 

Zdecydowano się wdrożyć rozwiązania centralizujące zarządzanie flotą oraz monitorujące parametry eksploatacyjne.

Rozwiązanie

Wdrożone w MPWiK m.st. Warszawie rozwiązania firmy ELTE stanowią element rozbudowanego systemu zarządzania transportem
i obsługi warsztatów. W jego skad
 wchodzą dodatkowo zintegrowane ze sobą systemy, takie jak: system klasy ERP, system zarządzania stacjami paliw oraz system GIS. Systemy ELTE przekazują do systemu ERP (IFS) informacje o przejechanych kilometrach, przepracowanych godzinach i tankowaniach otrzymane z systemu zarządzania stacjami paliw (PCS). Wprowadzenie elektronicznego pomiaru przebiegu pojazdów oraz zużycia paliwa pozwoliło na rezygnację z papierowych kart drogowych, które zostały zastąpione zleceniami transportowymi, tworzonymi w systemie IFS.   Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorstwo to otrzymuje pełen obraz charakterystyki pracy danego obiektu, umożliwiający jego dogłębną analizę, co umożliwia redukcję kosztów oraz optymalizację posiadanych zasobów.


Z uwagi na wymogi przedstawione przez MPWiK, zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy następujące działania: 

 

System ET GPS służący do monitorowania lokalizacji obiektów ruchomych, rejestrując dane dotyczące lokalizacji, prędkości, kierunku poruszania się oraz informacji z czujników i interfejsów. Dzięki temu systemowi możliwe jest tworzenie raportów z tras przejazdu, postojów oraz dodatkowych czujników i interfejsów.

 

System ET CAN pozwalający na monitorowanie i rejestrację różnych parametrów eksploatacyjnych pojazdu poprzez odczyt danych
z szyny CAN-BUS. Wśród monitorowanych parametrów znajdują się: poziom paliwa, stan licznika, ciśnienie w obwodzie hamulcowym, zużycie paliwa, obroty silnika, temperatura płynu chłodzącego i wiele innych.

 

System ET BODY SIGNALS, opracowany przy współpracy z MPWiK, umożliwiający monitorowanie i zapis danych dotyczących pracy różnych elementów zabudowy pojazdów, takich jak przystawki mocy, pompy, grzałki czy sprężarki.

 

System ET FUEL służący do zarządzania gospodarką paliwową poprzez kontrolę zużycia paliwa oraz zestawienie zatankowanego
i zużytego paliwa dla poszczególnych pojazdów.

 

System ET CONNECT – terminal pokładowy, usprawniający proces wykonywania zleceń poprzez identyfikację kierowców
i przypisywanie im konkretnych zleceń. Terminal umożliwia również komunikację z dyspozytorem, nawigację GPS oraz wyświetlanie zaplanowanych zleceń.

 

Dzięki wdrożeniu systemów monitorowania pojazdów i parametrów eksploatacyjnych firmy ELTE, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie osiągnęło znaczące korzyści.  Pełen monitoring lokalizacji, parametrów pojazdów
i zabudowy oraz zarządzanie gospodarką paliwową przyczyniły się do redukcji kosztów, optymalizacji zasobów

Korzyści

30% (1)

Zmniejszenie zużycia paliwa o około 30%

20K (1)

Eliminacja dokumentów papierowych
(~20 000/miesiąc)

Redukcja kosztów operacyjnych

Optymalizacja procesów transportowych i zarządzanie flotą

Centralizacja i ujednolicenie danych