Podpora provozu a údržby
na dálnici A4 Katowice-Cracow

Hardware: Měřicí zařízení a systémy, Příslušenství, Senzory, Sledování GPS
Odvětví: Letní a zimní údržba silnic, Správa vozového parku a pohonných hmot

Společnost VIA4 S.A. je provozovatelem dálnice A4 Katovice-Krakov
a zajišťuje stálý provoz a údržbu, která zahrnuje provoz mýtného systému, řízení provozu na dálnici, udržování dálničního zařízení v řádném technickém stavua kompletní údržbu celého dálničního areálu.

Výzva

VIA4 se v rámci modernizace a zvyšování kvality služeb rozhodla zavést systém monitorování vozidel. Jeho hlavním úkolem bylo zajistit stálou kontrolu vozidel, optimalizovat řízení provozu na dálnici a udržení vysoké úrovně bezpečnosti a kvality služeb. 

Řešení

Všechna vozidla byla vybavena řídicí jednotkou GPS, díky níž jsou informace o poloze vozidla, rychlosti nebo činnosti příslušných zařízení a senzorů odesílány do softwaru umožňujícího sledování vozidel na mapě v reálném čase a archivaci zaznamenaných dat. 

 

Vozidla jsou vybavena zařízením pro sledování paliva, a tak mimo jiné obsahují palivové sondy.
zahrnují palivové sondy a připojení ke sběrnici CAN, dále senzory pro otevření víčka palivové nádrže a sítka proti krádeži, která zabraňují vypouštění paliva z nádrží. V případě malých a velkých užitkových vozidel a zemědělských traktorů bylo použito připojení ke sběrnici CAN nebo plováku instalovanému ve vozidle z výroby.

 

K řídicím jednotkám vozidel se připojuje i další příslušenství, jako například:

 

open hood sensors,

-Dallaské čtecí zařízení pro identifikaci řidičů,

– zařízení pro záznam činnosti výložníků, pracovních hlavic a činnosti žacích strojů (snímač vývodového hřídele) na nákladních
a zemědělských vozidlech,

zapojení signálu operace levého a pravého štětce,

-připojení pracovního signálu zařízení koše (snímače přiblížení) ve výtahu,

-plow and grit sensors on winter road maintenance vehicles

 

ELTE také vybavila dispečerskou stanici hardwarovou infrastrukturou a obrazovkami potřebnými pro práci v systému.
a monitorování vozového parku ve vlastnictví společnosti VIA4. Hardware byl nakonfigurován tak, aby bylo možné na každém z monitorů zobrazit současně tři různé obrazy s rozlišením 1920×1080 nebo jeden obraz na všech obrazovkách a vytvořit tak obrazovou
s rozlišením 5760×1080.

 

VIA4 má možnost sledovat polohu vozidel pomocí webové aplikace a nainstalované aplikace GPS Monitor a GPS Log. Implementovaný software umožňuje zobrazit polohu vozidel na další mapě, která zahrnuje pouze koncesní úsek dálnice A4. Mapa zobrazuje kilometráž
a charakteristické body dálnice, jako jsou dálniční křižovatky, nouzové přejezdy a body zájmu. Implementované řešení rovněž umožňuje určit polohu každého.


Implementované řešení rovněž umožňuje určit polohu každého sledovaného vozidla pomocí zakreslení trasy a také zobrazit aktuální stav vstupů a výstupů všech zařízení.

Výhody

Usprawnienie komunikacji maszynista - dyspozytor (1)

Efektivní komunikace mezi dispečerem a řidičem

Efficient communication between the dispatcher and the driver​

Rychlá reakce v případě dopravní nehody

Import of refuelling from an external system (petrol station)

Dovoz paliva z externího systému (čerpací stanice)

Minimising the risk of fuel theft

Minimalizace rizika krádeže paliva

Inspection of the implementation of winter motorway maintenance works

Kontrola provádění zimní údržby dálnic

Measurement of drivers' actual working time

Měření skutečné pracovní doby řidičů