System monitorowania floty dla Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A.

Hardware: Monitoring GPS
Branża: Zarządzanie flotą

Fabryka Cukiernicza "Kopernik" S.A. jest najstarszym producentem pierników i wafli w Polsce, a jednocześnie jednym z najstarszych
w Europie. Obecnie to największy producent pierników w kraju i jedna
z największych firm cukierniczych. Pomimo zastosowania nowoczesnej technologii w procesie wyrobu pierników, ich produkcja bazuje na starych recepturach i metodach, których tradycja sięga doświadczeń mistrzów piernikarskich z XVI wieku.

Wyzwanie/cel

Dla Fabryki Cukierniczej Kopernik S.A. kluczowa była modernizacja floty handlowej w celu poprawy zarządzania zasobami, kontroli pracy handlowców oraz obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Istotne było uzyskanie bieżących informacji na temat lokalizacji, prędkości i parametrów eksploatacyjnych pojazdów, a także generowanie raportów dotyczących przejechanych kilometrów.

Rozwiązanie

Flota handlowa firmy wyposażona została w system monitorowania pojazdów ELTE, który umożliwia bieżący monitoring lokalizacji, prędkości i kierunku pojazdów. Dodatkowo, w samochodach zainstalowaliśmy system kontroli poziomu paliwa. Informacje o położeniu geograficznym i parametrach eksploatacyjnych pojazdu przesyłane są przez komputery pokładowe i archiwizowane w dedykowanym oprogramowaniu.

 

Poprzez dobór odpowiednich kryteriów użytkownik systemu ma możliwość tworzenia zestawień i raportów dotyczących wybranych parametrów. Ponadto, użytkownik systemu może na bieżąco monitorować stan licznika pojazdów używanych przez handlowców,
a z przesłanych danych otrzymuje dzienne raporty o przejechanych kilometrach. Połączenie bieżącego monitoringu, pełnego archiwum przesyłanych z pojazdów informacji i funkcjonalności dedykowanego oprogramowania wspomaga zarządzanie zasobami sprzętowymi
i ludzkimi w przedsiębiorstwie, kontrolę pracy handlowców oraz pozwala na podniesienie jakości usług i obniżenie kosztów prowadzenia działalności.

Korzyści

Kontrola parametrów eksploatacyjnych

Zaawansowane raportowanie i analiza danych

Wyższa jakość usług

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych

Bieżący monitoring pracy handlowców