Systém monitorovania vozového parku pre spoločnosť Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A.

Hardware: GPS sledovanie
Odvetvia: Správa vozového parku a paliva

Fabryka Cukiernicza "Kopernik" S.A. je najstarším výrobcom perníkov
a oblátok v Poľsku a zároveň jedným z najstarších v Európe. V súčasnosti
je najväčším výrobcom perníkov v krajine a jednou z najväčších cukrárskych spoločností. Napriek využívaniu moderných technológií
v procese výroby perníkov je ich výroba založená na starých receptoch
a postupoch, ktorých tradícia siaha až k skúsenostiam majstrov pernikárov zo 16. storočia.

Výzvy

Pre spoločnosť Fabryka Cukiernicza Kopernik S.A. bolo nevyhnutné modernizovať obchodný vozový park s cieľom zlepšiť riadenie zdrojov, kontrolovať prácu obchodníkov a znížiť obchodné náklady. Dôležité bolo získavať informácie o polohe, rýchlosti
a prevádzkových parametroch vozidiel v reálnom čase, ako aj generovať prehľady o najazdených kilometroch.

Riešenie

Predajný vozový park spoločnosti bol vybavený systémom monitorovania vozidiel ELTE, ktorý umožňuje priebežne monitorovať polohu, rýchlosť a smer jazdy vozidiel. Okrem toho sme do vozidiel nainštalovali systém monitorovania hladiny paliva. Informácie o geografickej polohe a prevádzkových parametroch vozidla sa odosielajú prostredníctvom palubných počítačov a archivujú sa v špecializovanom softvéri. Výberom vhodných kritérií môže používateľ systému vytvárať súhrny a správy o vybraných parametroch. Okrem toho môže používateľ systému priebežne monitorovať stav počítadiel vozidiel, ktoré používajú predajcovia, a na základe zaslaných údajov dostávať denné správy o najazdených kilometroch.

 

Kombinácia priebežného monitorovania, úplného archívu informácií odoslaných z vozidiel a funkcií špecializovaného softvéru podporuje riadenie hardvéru a ľudských zdrojov spoločnosti, kontrolu práce predajcov a umožňuje zlepšiť kvalitu služieb a znížiť obchodné náklady.

Výhody

Kontrola prevádzkových parametrov

Pokročilé vykazovanie a analýza údajov

Vyššia kvalita služieb

Zníženie prevádzkových nákladov

Priebežné monitorovanie výkonu obchodníkov