Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym – współpraca PKP LHS Zamość i ELTE

Hardware: Akcesoria, Monitoring GPS, Tachografy, Urządzenia i systemy pomiarowe
Branża: Kolej

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. (LHS) w Zamościu świadczy kompleksowe usługi z zakresu spedycji, logistyki i transportu kolejowego, wykonuje również prace manewrowe i serwisowe. W obrębie jej działalności leży także dzierżawa torów, ramp, placów ładunkowych, bocznic, terenów, pomieszczeń biurowych i magazynowych. Spółka posiada terminal przeładunkowy w Szczebrzeszynie.

Wyzwanie/cel

Mając na uwadze podniesienie poziomu bezpieczeństwa, a także usprawnienie działań logistycznych i transportowych, spółka LHS
z Zamościa zdecydowała się ofertę ELTE, dedykowaną transportowi kolejowemu. Głownymi założeniami modernizacji było wdrożenie tachografów elektronicznych z funkcją SHP oraz zaimplementowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu monitoringu obiektów.

Rozwiązanie

ELTE wyposażyło lokomotywy należące do spółki LHS w nowoczesne tachografy z funkcją SHP (Samoczynne Hamowanie Pociągu). Zastosowanie takich urządzeń nie wymaga zakupu i utrzymania kosztownych elementów infrastruktury przytorowej. Zadaniem SHP jest kontrola czujności maszynisty przy przejeździe przez ustalone punkty geograficzne takie jak: semafory wjazdowe i wyjazdowe oraz tarcze ostrzegawcze. Po wjeździe w wyznaczony obszar rozpoczęta zostaje procedura sprawdzania czujności. W momencie braku reakcji maszynisty na sygnalizację optyczną, a następnie akustyczną, moduł SHP uruchamia procedurę gwałtownego hamowania pociągu.

 

W pamięci tachografu przechowywane są informacje o punktach i kierunkach jazdy, w których ma nastąpić uaktywnienie funkcji SHP. Aktywuje się ona w wyznaczonych miejscach, przy wykorzystaniu informacji o bieżącej lokalizacji pociągu.


Dodatkowo, wdrożyliśmy rozbudowany system monitoringu obiektów. Dzięki wyjątkowej konstrukcji sterownika ET-GPS-GSM, oprócz informacji o bieżącej lokalizacji przesyłane są także dane z podłączonych do niego akcesoriów, co pozwala w pełni kontrolować parametry eksploatacyjne lokomotyw. Zostały w nich zainstalowane mikroprocesorowe sondy służące do pomiaru ilości paliwa, przepływomierze oraz wspomniane już tachografy z funkcją SHP. Do systemu podłączono także czujniki rejestrujące temperaturę płynu cieczy chłodzącej, obroty silnika spalinowego i moc prądnicy głównej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają kontrolować sposób i poziom użytkowania lokomotyw.

Korzyści

System identyfikacji pracowników

Wsparcie działań logistycznych i administracyjnych

Optymalizacja procesów

Redukcja kosztów

Monitoring parametrów eksploatacyjnych