Bezpečnosť železníc – spolupráca medzi PKP LHS Zamość a ELTE

Hardware: GPS sledovanie, Meracie zariadenia a systémy, Príslušenstvo, Tachografy
Odvetvia: Železnice

Spoločnosť PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o. (LHS)
v Zamośći poskytuje komplexné špedičné, logistické a železničné dopravné služby; vykonáva tiež posunovacie a údržbárske práce. Jej činnosť zahŕňa aj prenájom koľají, rámp, nákladísk, vlečiek, pozemkov, kancelárskych a skladovacích priestorov. Spoločnosť prevádzkuje prekládkový terminál v Szczebrzeszyne.

Výzvy

S cieľom zvýšiť úroveň bezpečnosti, ako aj zlepšiť logistiku a dopravné operácie sa spoločnosť LHS zo Zamośća rozhodla ponúknuť systém ELTE určený pre železničnú dopravu. Hlavným cieľom modernizácie bolo zavedenie elektronických tachografov s funkciou SHP
a implementácia moderných riešení monitorovania zariadení.

Riešenie

Spoločnosť ELTE vybavila lokomotívy spoločnosti LHS modernými tachografmi s funkciou SHP (Self Train Braking). Používanie takéhoto zariadenia si nevyžaduje nákup a údržbu nákladných komponentov traťovej infraštruktúry. Úlohou SHP je kontrolovať ostražitosť rušňovodiča pri prejazde pevnými geografickými bodmi, ako sú vchodové a výstupové semafory a výstražné disky. Pri vstupe do určenej oblasti sa spustí postup bdelosti. Keď rušňovodič nereaguje na optické a potom na akustické signály, modul SHP spustí postup prudkého brzdenia vlaku.


V pamäti tachografu sú uložené informácie o bodoch a smeroch jazdy, pri ktorých sa má aktivovať funkcia SHP. Aktivuje sa v určených bodoch na základe informácií o aktuálnej polohe vlaku.


Okrem toho sme implementovali rozsiahly systém monitorovania zariadenia. Vďaka jedinečnej konštrukcii riadiacej jednotky ET-GPS-GSM sa okrem informácií o aktuálnej polohe prenášajú aj údaje z pripojeného príslušenstva, čo umožňuje úplnú kontrolu prevádzkových parametrov rušňov. Boli do nich nainštalované mikroprocesorové sondy na meranie množstva paliva, prietokomery a už spomínané tachografy s funkciou SHP. K systému boli pripojené aj snímače zaznamenávajúce teplotu chladiacej kvapaliny, otáčky spaľovacieho motora a výkon hlavného generátora. Takto získané informácie umožňujú kontrolovať spôsob a úroveň používania lokomotív.

Výhody

Systém identifikácie zamestnancov

Podpora logistiky a administratívy

Optimalizácia procesov

Zníženie nákladov

Monitorovanie prevádzkových parametrov