Zarządzanie rozwojem

Szkolenia to ostatni i niezwykle ważny proces wdrażania nowych rozwiązań. Im bardziej człowiek oswaja się z narzędziami, tym bardziej wzrasta wydajność i efektywność zautomatyzowanej pracy.

Change management

Kładziemy szczególny nacisk na proces zarządzania zmianą, w tym:

 

Przejście lub transformację celów, procesów lub technologii organizacji

 

 

Budujemy strategie wdrażania zmian i rozwoju projektów, aby zmaksymalizować efektywność i rentowność wdrożeń. Jest to proces systematyczny, dostosowany do potrzeb naszych klientów.

hands

 

Możemy wyróżnić trzy rodzaje szkoleń:

 

Kick-off. Spotkanie stratowe. Dające solidne podstawy, niezbędną wiedzę do pracy z nowymi narzędziami, tuż po rozpoczęciu wdrożenia produktu.

 

Okresowe. Zaplanowane, cykliczne szkolenia. Pozwalają usystematyzować wiedzę i poznać nowe wdrożenia

 

Na życzenie. Z inicjatywy odbiorcy usługi.