Řízení změn

Školení je závěrečným a velmi důležitým procesem zavádění nových řešení. Čím lépe se člověk s nástroji seznámí, tím se zvýší produktivita a efektivita automatizované práce.

Change management

Zvláštní důraz klademe na proces řízení změn, včetně:

 

Přechod nebo transformaci cílů, procesů nebo technologií organizace.

 

Vytváříme strategie implementace změn a rozvoje projektů s cílem maximalizovat efektivitu a ziskovost implementací. Jedná se o systematický, na míru šitý proces.

hands

 

Rozlišujeme tři typy školení:

 

Kick-off. Poskytnutí pevného základu potřebných znalostí pro práci s novými nástroji, brzy po zahájení implementace produktu.

 

Periodické. Plánované, periodické školení. Umožňují systematizovat znalosti a seznámit se s novými implementacemi.

 

Na vyžádání. Z iniciativy příjemce služby.